Aanvraagformulier voor een prijsindicatie

>>>>  Bekijk recensies <<<<    

dhr.
mw.
Naam:
Adres:
Postcode (!) & Woonplaats:
Telefoon:
Uw e-mail adres:
Welk werk wilt u laten doen?
(meerdere optie's mogelijk)
Boom kappen / omzagen
Snoeien
Afvoeren takken / hout
Boomstronk wegfrezen (onder de grond)

Vul hiernaast in:

  1. De omtrek van de boom: meet rondom de boom! (op borsthoogte)
  2. Om hoeveel bomen gaat het?
  3. Welk soort? berk, den, conifeer, esdoorn etc.
  4. Geef een situatieschets. bijvoorbeeld:
    Bebouwing rond boom, afstand naar de straat voor afvoer.
    Boom scheef of dood? Klimop?
Voor een goede prijsindicatie is het belangrijk de omtrek van de stam precies op te meten!
                        

Eventueel een situatiefoto sturen naar: info@bomenteam.nl